Gestaltterapi

gestaltterapi

Livet går i bølger for de fleste av oss og byr på utfordringer i større eller mindre grad. Utfordringene vil fortsatt være der, men vi kan gjøre noe med hvordan vi møter dem. Det kan være mange årsaker til at du ønsker noen å prate med.

• stress, uro eller nedstemthet?

• ensomhet eller opplevelse av meningsløshet? sosial angst eller sjenanse?

• en utfordrende situasjon?

• et vanskelig valg?

• depresjon eller angst?

Eller det kan hende du bare ønsker å utvikle deg som menneske eller blir bedre kjent med deg selv. Du trenger heller ikke ha en konkret problemsstilling for å komme til meg.

Terskelen for å komme i terapi kan for mange være stor. Ofte fordi man tenker man må være syk eller ha store problemer. Vi lever i et samfunn der vi helst ikke skal bry andre med våre problemer. Derfor kan det være fint å lufte og ventilere med en terapeut.

I terapirommet vil vi sammen utforske tanker, følelser og kroppslige reaksjoner. Som gestaltterapeut har jeg en helhetlig tilnærming til deg og utfordringene du kommer med. Når du blir bevisst på hvordan du forholder deg til deg selv og omgivelsene dine kan endring og utvikling skje.

Det er du som bestemmer hva du skal si og hvor mye. Det som skjer her og nå, er det som er viktig. Jeg vil møte deg med respekt og en ikke-dømmende holdning uansett hva du kommer med.

Jeg er Gestaltterapeut under utdanning og tilbyr individualterapi til redusert pris.

Hva er gestaltterapi?

hva er gestaltterapi

De grunnleggende ideer i gestaltterapi er at hvert menneske selv er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir. Gestaltterapi har utviklet metoder for å bevisstgjøre mennesker på egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at de tydeligere kan erkjenne og se seg selv og sine valg. Denne bevisstgjøringen skapes gjennom samtale, eksperimenter og rollespill. Metodene brukes også til bearbeidelse av tidligere, uferdige opplevelser (som blir kalt uavsluttede gestalter), kriser og i egenutvikling.

Gestaltterapi bygger på den tro at økt erkjennelse om seg selv skjer i øyeblikket, i situasjoner der klient og terapeut møtes. Det kan ikke planlegges inn i fremtiden, men kommer spontant i arbeidet mellom klient og terapeut.

Du kan lese mer om gestaltterapier ved å trykke her.

Om meg

Om meg

Jeg er utdannet Gestaltterapeut ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole og medlem av MNGF (Norsk Gestalterapeuters Forening)

Gjennom utdannelsen min har jeg utviklet meg som menneske, kollega, arbeidstaker, mor og kjæreste. Gestaltterapi er en god metode for at du skal bli bevisst egne følelser, reaksjoner og handlingsmønstre, slik at du tydeligere kan se deg selv og dine valgmuligheter. Se hvordan dine valg påvirker andre og hvordan du selv påvirkes.

Jeg har utdannelse fra NTNU med hovedvekt på psykologi, pedagogikk og rådgivning. Arbeidserfaringen min har jeg fra offentlig og privat næringsliv.

Som gestaltterapeut under utdanning er jeg underlagt Lov om alternativ behandling, som blant annet omfatter taushetsplikt og forvaltning av personopplysninger.

Jeg er medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening og er forpliktet til å følge foreningens etiske retningslinjer. Arbeidet mitt kvalitetssikres også gjennom regelmessig veiledning hos godkjent veileder.

Heidi Mathisen

Studentgestaltterapeut NGF

Kontakt meg

924 58 210
Helseparken, Skiringssalveien 20, 3208 SANDEFJORD
Orgnr 924 501 332

Priser

1 terapitime varer i 60 minutter og koster kr. 750.